Image

Praktische informatie


Hoe verloopt een schooldag op de Langeledeschool ? Op deze pagina vindt u hierover alle informatie. Mocht u nog vragen hebben, dan horen we het graag.

Lees meer
Image
Image

Inschrijven


We verwelkomen graag ook jouw zoontje of dochtertje op onze school.


Lees meer
 
Image

Schoolkosten


Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen.

Ook de materialen en activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zijn gratis. De school zal daar geen bijdrage voor vragen.

Er zijn wel verplicht te betalen kosten zoals uitstappen en zwembeurten. De school hanteert hiervoor een maximumfactuur van 55 euro voor de kleuters en 105 euro voor de leerlingen in de lagere school.


Schoolreglement
 
Image

Nieuwsbrief


Hieronder kan u de maandelijkse nieuwsbrief vinden van de Langeledeschool
't Langeledeken


Lees hier
Image