Image

Ouderraad

De ouderraad van onze school bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich graag inzetten voor onze school. Deze groep bestaat uit actieve vrijwilligers. Een aantal acties per schooljaar zorgen voor een financiële ondersteuning van de schoolwerking: aankoop van didactisch- en spelmateriaal, schoolbenodigdheden, verfraaiing van de speelplaats en speelweide,… De bedoeling is dat er zoveel mogelijk kinderen deugd aan hebben!

Daarnaast organiseert men, samen met de leerkrachten, verschillende algemeen vormende en ontspannende activiteiten voor alle ouders en kinderen bv. herfstwandeling, nieuwjaarsreceptie, infoavonden, … De ouderraad komt ongeveer vijf keer per jaar samen voor het voorbereiden en evalueren van deze activiteiten. Op deze vergaderingen komen ook onderwerpen aan bod die het onderwijs en de opvoeding op onze school kunnen verbeteren, bv. zorg voor de infrastructuur en de speelmogelijkheden, milieuzorg, naschoolse opvang, sociale dienstverlening, enz. …

Voor sommige activiteiten worden er werkgroepen gevormd die het één en ander meer concreet uitwerken.

Heeft u interesse in de werking van de ouderraad?
Neem gerust vrijblijvend contact op met de voorzitster of met de directeur.

 
Contact
Mevr. Karolien Gellynck
Peene 46
9185 Wachtebeke
0498 20 65 83
Karoliengellynck@gmail.com

U vindt ook steeds in de maandkalender terug wanneer de vergadering doorgaat.

Hier vindt u het verslag van de laatste vergadering terug.


Meer informatie?
Image