Image

Opvoedingsproject

Image

De 5 opdrachten van een katholieke basisschool

Image
Elke katholieke basisschool wil werken vanuit een vastliggend kader dat ons helpt om goed zorg te dragen voor de kinderen die ons worden toevertrouwd. Deze vijf opdrachten zijn dan ook de rode draad doorheen ons dagelijks onderwijs en opvoeding.

Meer informatie?
Image

1

Werken aan de schooleigen christelijke identiteit


 1. Levensbeschouwelijke bakens van een katholieke school.
  • Ik zal er zijn voor jou.
  • Tegelijk onvolkomen en beloftevol.
  • Waar twee of drie mensen in Mijn naam samen zijn …
  • Doe jij dan voortaan net zo ?
 2. Hoe toont een katholieke school haar identiteit?
  • Binnen de klas- en schoolwerking.
  • In het schoolteam.
  • In contacten met plaatselijke (geloofs)gemeenschappen.
 
Image
Image
Image
 

2

Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod


 1. De harmonische ontwikkeling van de hele persoon.
 2. Een samenhangend aanbod.
 3. Gericht op integratie in de persoon.
Image

3

Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak.

 
 1. Een positief en veilig leerklimaat.
 2. Werkelijkheidsnabij onderwijs gericht op betekenisvol leren.
 3. Uitgaan van een gezonde leerambitie.
 4. Rijke ondersteuning en interactie.
 5. Benutten van ‘leer-kracht’ van leerlingen en leerkrachten.
 6. Een begeleidende leerkrachtenstijl.
 7. Effectiviteit van het leren.
 
Image
Image
Image
 

4

Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg


 1. Omgaan met verschillen tussen kinderen.
 2. Het creëren van gelijke onderwijskansen voor alle kinderen.
 3. Aanpak afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen.
Image
Image

5

Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie.


 1. De school als pedagogische gemeenschap.
 2. Een goed georganiseerde gemeenschap.
  • De school bepaalt zorgvuldig de verantwoordelijkheden van de personeelsleden.
  • Op het niveau van het schoolbestuur en de schoolleiding.
  • Op het niveau van de leerkrachten.
  • Op school kan en wil men samenwerken.
  • De school is in staat om met haar omgeving te communiceren en heeft een hoog responsief vermogen.
  • De school heeft de capaciteit om over haar werking te reflecteren en om haar werking bij te sturen en haar aanbod te verrijken.
  • De school besteedt zorg aan het proces van vernieuwen.
  • De school maakt werk van de professionalisering van haar team, via interne en externe ondersteuning.
  • Het beleid van de school komt de vorming of het leren van de leerlingen ten goede.

Image