Image

Zorg voor kwaliteitsonderwijs: maximale ontplooiing van elk kind


We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede‘ mensen. De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen. Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:

Contacteer ons
 
Image
Image

Opvoedingsproject katholieke basisschool


Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. Deze visie op onderwijs en opvoeding vormt de basis en leidraad voor het ganse doen en laten van ons schoolteam en voor het gehele beleid van de school.

Lees meer
Image
Image

Zorgbeleid


Samen met het schoolteam is er een zorgbeleid ontwikkeld waarbij elk kind dat ons is toevertrouwd optimale ontwikkelingskansen krijgt. Dit zorgbeleid is gebaseerd op het ‘Vademecum zorg van het katholiek basisonderwijs.’ De grote leidraad in het optimaliseren van de zorgwerking is het zorgcontinuüm.

Lees meer
 
Image

Gezondheidsbeleid


Ook de gezondheid van onze leerlingen vinden wij heel belangrijk. We organiseren dan ook heel wat activiteiten om een evenwichtige voeding en het bewust leren omgaan met genotsmiddelen te stimuleren. Daarnaast bieden we de kinderen heel wat spel- en sportmogelijkheden aan. Voldoende beweging en een goede mentale gezondheid worden gestimuleerd.

Lees meer
Image
Image

Relationele vorming


Onze school stelt een harmonische ontwikkeling van de totale persoon voorop. We vinden de relationele component in elk kind belangrijk. Naar school gaan is immers meer dan leren, het is ‘samen leren’ en ‘samen leven’. Een mens leeft immers niet alleen !

Lees meer
 
Image

Leren leren


Steeds meer wordt leren als een levenslang proces beschouwd. Het is dan ook een belangrijke opdracht om kinderen te stimuleren om ‘goede leerders’ te worden.

Lees meer
Image