Image
 
 

Welkom op onze school!contacteer ons

Zoals je in onze slogan leest, maakt elk kind op onze school het verschil. Jouw kind is immers uniek.

Met respect en waardering willen we het begeleiden op de weg van kleuter naar fijne jongere. Het is een opgave en een uitdaging die gezin en school samen kunnen waarmaken. We kijken er dan ook naar uit om jouw kind op onze school te mogen verwelkomen.

Voor het geboortejaar 2022 is er slechts nog 1 plaatsje vrij.
Voor het geboortejaar 2023 zal in het voorjaar van 2025 terug een officieel aanmeldingssysteem worden geactiveerd.  Verdere informatie hierover volgt later.

Heeft u nog vragen? Of ken je onze school nog niet en wil je deze graag leren kennen? Maak een afspraak en breng vrijblijvend een bezoek aan onze school. Tijdens een individuele rondleiding wordt de visie en onze werking uitgelegd. Ook brengt u een bezoek aan de klaslokalen, de speelplaatsen en de groene buitenruimte.

Neem vrijblijvend contact op via
09/ 345 72 84 of via langeledeschool@telenet.be

Van harte welkom op de Langeledeschool!

Directeur Derry Jacob en het hele schoolteam

Image

Kom aan boord!


We kozen 5 waarden die de kapstok van ons onderwijs en onze opvoeding zijn. Deze lopen als een rode draad doorheen het schoolleven. Als katholieke basisschool verbinden we deze waarden met het bijbelverhaal ‘de ark van Noach’. Kom mee aan boord!

Image

ZORGZAAMHEID


Om kinderen goed te laten leren en ontwikkelen, dragen we zorg voor elk van hen. We geven kinderen veel kansen om succes te ervaren. We passen, binnen de grenzen van ons kunnen, ons onderwijs aan de behoeften van elk kind aan.

We geven zorg op maat. We bevestigen wat goed lukt. We geloven in de leer-kracht van elk kind. We hebben een zorgbeleid en dat vertaalt zich in het zorgcontinuüm. Het zorgteam coördineert de zorg op school.


Image

POSITIEF
OPTIMISME


Om kinderen goed te laten leren en ontwikkelen is het nodig dat ze met een brede en hoopvolle blik kijken naar zichzelf, de anderen, de omgeving en de wereld.

In onze school stimuleren we een positieve kijk op de wereld en de mensen. We zijn niet blind voor wat minder goed gaat, maar zoeken steeds naar een positieve oplossing. Daarbij communiceren we open en eerlijk. Door hiervoor tijd en ruimte te maken, scheppen we een warme schoolsfeer.

Image

VERTROUWEN


Om kinderen goed te laten leren en ontwikkelen, geven we hen voldoende vertrouwen. We zorgen er samen voor dat ze de kansen en uitdagingen krijgen die ze nodig hebben om te groeien. We blijven geloven in hun kwaliteiten en groeimogelijkheden.

We geloven in de talenten en mogelijkheden van alle mensen die meebouwen aan onze school. Dit vertrouwen hopen wij op onze beurt ook te mogen ervaren van kinderen en ouders. Het besef dat iedereen zijn best doet, draagt bij tot een positieve schoolsfeer.


contacteer ons
Image

ERKENNING EN
WAARDERING


Om kinderen goed te laten leren en ontwikkelen, geven we hen het gevoel dat ze voor ons belangrijk zijn en dat ze op ons kunnen rekenen.

In onze school proberen we iedereen positief te bevestigen omdat we er van overtuigd zijn dat zowel klein als groot deze erkenning en waardering nodig heeft.


Image

VERNIEUWING


Om kinderen goed te laten leren en ontwikkelen zoeken we kansen om voortdurend in beweging te blijven en helpen we onze kinderen om creatieve, verfrissende manieren te ontdekken waarmee ze aan de slag kunnen.

Vernieuwing is kiezen voor zinvolle groei. Het is belangrijk ons onderwijs te vernieuwen omdat nieuwe uitdagingen nieuwe kansen geven voor het leren van de kinderen.

Image