Image

Inschrijven

Image

Beste ouder(s),

Fijn dat u interesse heeft in onze school.
U kan op elk moment, na afspraak (telefonisch of via mail), langskomen met je zoontje of dochtertje.

U krijgt een rondleiding in de klas en in de ganse kleuter- en lagere school. Daarna ontvangt u alle informatie over onze werking, we overlopen samen het schoolreglement. Zo’n kennismaking duurt ongeveer een uur. Uiteindelijk kunt u beslissen of u uw kind op onze school inschrijft. Daartoe vullen we enkele formulieren in. Er wordt ook een kopie van de identiteitskaart of ISI+ - kaart van uw kind genomen.


Afspraak maken
Image

Algemeen

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet).
 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.


Afspraak maken
Image

Aanmelden en inschrijven


Onze school heeft momenteel nog enkele plaatsen vrij voor geboortejaar 2019 en 2020.


INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2021 - 2022


Geboortejaar 2019
Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:


geboren tot en met... komen na...
01/03/19 Zomervakantie
08/05/19 Herfstvakantie
10/07/19 Kerstvakantie
01/08/19 Instap 1 februari
07/09/19 Krokusvakantie
19/10/19 Paasvakantie
30/11/19 Hemelvaart

Andere geboortejaren

Een kleuter/leerling die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.

Image