Image

Inschrijven

Image

Beste ouder(s),

Fijn dat u interesse heeft in onze school.
U kan op elk moment, na afspraak (telefonisch of via mail), langskomen met je zoontje of dochtertje.

U krijgt een rondleiding in de klas en in de ganse kleuter- en lagere school. Daarna ontvangt u alle informatie over onze werking, we overlopen samen het schoolreglement. Zo’n kennismaking duurt ongeveer een uur. Uiteindelijk kunt u beslissen of u uw kind op onze school inschrijft. Daartoe vullen we enkele formulieren in. Er wordt ook een kopie van de identiteitskaart of ISI+ - kaart van uw kind genomen.


Afspraak maken
Image

Algemeen

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet).
 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.


Afspraak maken
Image

Aanmelden en inschrijven


Onze school heeft momenteel nog enkele plaatsen vrij voor geboortejaar 2019, het geboortejaar 2020 is volzet.

Ook het geboortejaar 2021 is reeds volzet.


INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2022 - 2023


Geboortejaar 2020
Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:


geboren tot en met... komen na...
01/03/2020 Zomervakantie
08/05/2020 Herfstvakantie
10/07/2020 Kerstvakantie
01/08/2020 Instap 1 februari
07/09/2020 Krokusvakantie
19/10/2020 Paasvakantie
30/11/2020 Hemelvaart

Kinderen andere geboortejaren

Als de capaciteit het toelaat kunnen kleuters/kinderen van andere geboortejaren inschrijven op gelijk welk moment. Ouders maken hiervoor een afspraak met de directie.
Dit kan telefonisch: 09/ 345 72 84 of via mail: langeledeschool@telenet.be 

Beschikbare plaatsen:

Geboortejaar 2021

Volzet

Geboortejaar 2020

Volzet

Geboortejaar 2019

Nog 9 beschikbare plaatsen

Geboortejaar 2018

Volzet

Geboortejaar 2017

Nog 5 beschikbare plaatsen

Geboortejaar 2016

Nog 11 beschikbare plaatsen

Geboortejaar 2015

Volzet

Geboortejaar 2014

Nog 4 beschikbare plaatsen

Geboortejaar 2013

Nog 4 beschikbare plaatsen

Geboortejaar 2012

Nog 1 beschikbare plaats

Geboortejaar 2011

Nog 4 beschikbare plaatsen

Image