Image

Inschrijven

Image

Beste ouder(s),

Fijn dat u interesse heeft in onze school.
U kan op elk moment, na afspraak (telefonisch of via mail), langskomen met je zoontje of dochtertje.

U krijgt een rondleiding in de klas en in de ganse kleuter- en lagere school. Daarna ontvangt u alle informatie over onze werking, we overlopen samen het schoolreglement. Zo’n kennismaking duurt ongeveer een uur. Uiteindelijk kunt u beslissen of u uw kind op onze school inschrijft. Daartoe vullen we enkele formulieren in. Er wordt ook een kopie van de identiteitskaart of ISI+ - kaart van uw kind genomen.


Afspraak maken
Image

Algemeen

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet).
 

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.


Afspraak maken
Image

Aanmelden en inschrijven


Voor het schooljaar 2023 - 2024 kan u nog inschrijven zonder aan te melden.

Voor kinderen uit geboortejaar 2022 kunnen ouders hun kind aanmelden tussen 27 februari (9 uur) en 19 maart (16 uur) bij de school van hun keuze via deze link.


INSTAPDATA SCHOOLJAAR 2023 - 2024


Geboortejaar 2021
Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:


geboren tot en met... komen na...
01/03/2021 Zomervakantie
06/05/2021 Herfstvakantie
08/07/2021 Kerstvakantie
01/08/2021 Instap 1 februari
19/09/2021 Krokusvakantie
15/10/2021 Paasvakantie
13/11/2021 Hemelvaart

Is uw kind in 2022 geboren?
Dan mag het pas instappen tijdens het schooljaar 2024-2025

Kinderen andere geboortejaren

Als de capaciteit het toelaat kunnen kleuters/kinderen van andere geboortejaren inschrijven op gelijk welk moment. Ouders maken hiervoor een afspraak met de directie.
Dit kan telefonisch: 09/ 345 72 84 of via mail: langeledeschool@telenet.be 

Beschikbare plaatsen:

Geboortejaar 2021

Nog 18 beschikbare plaatsen

Geboortejaar 2020

Volzet

Geboortejaar 2019

Nog 12 beschikbare plaatsen

Geboortejaar 2018

Nog 1 beschikbare plaats

Geboortejaar 2017

Nog 5 beschikbare plaatsen

Geboortejaar 2016

Nog 14 beschikbare plaatsen

Geboortejaar 2015

Volzet

Geboortejaar 2014

Nog 2 beschikbare plaatsen

Geboortejaar 2013

Nog 4 beschikbare plaatsen

Image