Image

Drijven en zinken in Oceanië

Kennen jullie het werelddeel Oceanië? Het bestaat uit het continent Australië, en een groot aantal eilanden in de Grote Oceaan. Heel veel water dus! We leerden bij juf Karlijn en meester Kay verschillende eigenschappen van materialen. Zo leerden we wat er voor zorgt dat boten drijven. Hiervoor moesten we allerlei verschillende experimentjes doen. Wat een leerrijke dag!