10 aandachtspunten

Naast degelijk onderwijs willen wij ook ons steentje bijdragen aan de opvoeding van de ons toevertrouwde leerlingen bij hun groei naar fijne jonge mensen.

Daarom staan op onze school een aantal aandachtspunten centraal, nl.

  1. Ik heb respect voor mijn eigen kledij en die van anderen.
  2. Ik spreek op een fijngevoelige manier met anderen.
  3. Ik zeg geen grove woorden tegen de leerkrachten of tegen de kinderen.
  4. Papiertjes gooi ik in de papierbak, schillen in de groene vuilnisbak en de rest in de grijze vuilnisbak. Zo blijft alles netjes.
  5. Als het belt, kom ik meteen naar de rij.
  6. Ik speel voor plezier. Ruzie maken, plagen, vechten, duwen, spuwen, trekken ... doe ik niet
  7. Iedereen mag meespelen. Ik sluit niemand uit.
  8. Anderen mogen ook fijn samenspelen. Ik stoor hun spel niet.
  9. Ik vraag toelating om naar de gangen of naar de klassen te gaan.
  10. MP4-spelers, spelconsoles, GSM's en andere dergelijke elektronische toestellen zijn op school verboden.