Sociale vaardigheden

abcde

10 aandachtspunten

Naast degelijk onderwijs willen wij ook ons steentje bijdragen aan de opvoeding van de ons toevertrouwde leerlingen bij hun groei naar fijne jonge mensen.

Lees meer: 10 aandachtspunten

Ordemaatregelen

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.

Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen.

Lees meer: Ordemaatregelen

Tuchtmaatregelen

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: schorsing en uitsluiting

Lees meer: Tuchtmaatregelen