Zoeken

Leren leren

Steeds meer wordt leren als een levenslang proces beschouwd. Het is dan ook een belangrijke opdracht om kinderen te stimuleren om ‘goede leerders’ te worden.

Kinderen leren leren heeft als streefdoel dat leerlingen :

  •            vaardig worden in het verwerven en verwerken van informatie.
  •          over strategieën beschikken om een probleem aan te pakken.
  •            goede leerhoudingen ontwikkelen.

Via de eindtermen van ”leren leren” moeten de kinderen meer zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden kunnen verwerven en in staat zijn om problemen op te lossen.

Daar hangen twee doelen aan vast : ondersteuning van het schoolse leren enerzijds

en het effectief kunnen leren in om het even welke leersituatie anderzijds.

Lees meer: Leren leren

Zorgbeleid

ZORGBELEID AANGEPAST AAN HET M-DECREET.

De laatste jaren is het zorgbreed werken in onze school enorm geëvolueerd. Dit onder andere door een veranderde regelgeving maar ook de leerlingenpopulatie en de evoluties in de maatschappij spelen hierbij een rol.

Samen met het schoolteam is er een zorgbeleid ontwikkeld waarbij elk kind dat ons is toevertrouwd optimale ontwikkelingskansen krijgt.

Dit zorgbeleid is gebaseerd op het ‘Vademecum zorg van het katholiek basisonderwijs.’

De grote leidraad in het optimaliseren van de zorgwerking is het zorgcontinuüm :

 

 

 

zorgcontinuum

 

Lees meer: Zorgbeleid

Pedagogisch project

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen.

Lees meer: Pedagogisch project

Antipestplan

Plagen ? Ruzie maken ? Pesten ?

Waar trek je de lijn ?

Wat doe je eraan ?

Hoe ga je ermee om ?

Lees meer: Antipestplan

Huiswerkbeleid

Huiswerkbeleid