Engagement van de ouders

Allereerst is het zeer belangrijk te benadrukken dat het niet de bedoeling is dat ouders de rol van de leerkracht overnemen en op inhoudelijk vlak gaan begeleiden. Het doel van de ouders is het kind ondersteunen en controleren. De eerste belangrijke leerhulp die je kan geven aan je kind is te zorgen voor een goede leeromgeving.

In het eerste en tweede leerjaar ondertekent één van de ouders dagelijks de agenda.

In de andere klassen kan dit wekelijks gebeuren.

 • Zorg voor goede omstandigheden (rustige werksfeer, weinig afleiders,...) waarin het huiswerk kan gemaakt worden.
 • Probeer een positieve ingesteldheid uit te stralen ten aanzien van huiswerk.
 • Overloop elke dag, samen met je kind, de schoolagenda
 • Al eens meeluisteren als uw kind hardop leest.
 • Controleer of het huiswerk gemaakt is.
 • Bij belangrijke problemen probeer je zo vlug mogelijk de leerkracht te spreken
 • Een stukje verantwoordelijkheid aan je kind laten, lukt het niet dan kun je ingrijpen.
 • Een kritische beoordeling van wat het kind aankan qua tempo.

Wat verwachten we niet :

 • Dat de ouders het huiswerk van het kind verbeteren.
 • Dat het kind het huiswerk eerst in het klad maakt.
 • Dat ouders nog extra oefeningen geven aan het kind. Uw kind heeft ontspanning nodig, overbelasting leidt tot ontmoediging.
 • Je kind een slordig werk laten overschrijven.
 • We verwachten zeker niet dat u, om welke reden dan ook, het huiswerk zelf zou maken. Dit is totaal zinloos. Als er een reden is waardoor uw kind het werk niet kan maken, volstaat een nota in de agenda.