Engagement van de leerkracht

De leerkracht van het eerste en tweede leerjaar controleert dagelijks de agenda.

In het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar gebeurt dit wekelijks. Bij leerlingen die het nodig hebben, wordt het dagelijks opgevolgd.

De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk, binnen de opgegeven richtlijn qua tijdslimiet, voor iedereen haalbaar is.

De leerkracht geeft huiswerk dat bij de gegeven leerstof aansluit en zowel qua inhoud als structuur duidelijk is.

De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk verbeterd is. Dit kan door de leerkracht zelf, klassikaal of met behulp van een oplossingsblad.

De leerkracht geeft mondelinge of schriftelijke feedback over het huiswerk.