Visie op huiswerk

Lessen en huistaken liggen in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de ouders en de school, voor de ouders is het een dankbaar hulpmiddel om de schoolse prestaties van hun kind te kunnen opvolgen.

Lees meer: Visie op huiswerk

Wanneer huiswerk en hoe lang ?

Alle kinderen van de lagere school krijgen huiswerk mee... maar er wordt gedifferentieerd !

Lees meer: Wanneer huiswerk en hoe lang ?

Engagement van de leerling

Het huiswerk wordt netjes en zorgvuldig in de agenda genoteerd op de dag dat het wordt opgegeven.

Lees meer: Engagement van de leerling

Engagement van de leerkracht

De leerkracht van het eerste en tweede leerjaar controleert dagelijks de agenda.

In het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar gebeurt dit wekelijks. Bij leerlingen die het nodig hebben, wordt het dagelijks opgevolgd.

Lees meer: Engagement van de leerkracht

Engagement van de ouders

Allereerst is het zeer belangrijk te benadrukken dat het niet de bedoeling is dat ouders de rol van de leerkracht overnemen en op inhoudelijk vlak gaan begeleiden. Het doel van de ouders is het kind ondersteunen en controleren. De eerste belangrijke leerhulp die je kan geven aan je kind is te zorgen voor een goede leeromgeving.

Lees meer: Engagement van de ouders

Meer artikelen...

  1. 10 Gouden tips voor ouders