Zoeken

Begeleiders

De school is heel gelukkig met het feit dat we voor heel wat activiteiten op vrijwilligers kunnen rekenen. De school treedt op als aansteller voor de vrijwilliger.

Daardoor geniet de vrijwilliger van een immuniteit voor diens lichte fouten. Dit geldt echter niet bij zware fouten, bijvoorbeeld opzettelijke dingen of herhaalde lichte fouten waar men steeds op gewezen is. De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilligers.

 

Ook voor de lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilliger tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de kortste weg naar- en van de activiteiten, werd een verzekeringscontract afgesloten. Enkel de door de school georganiseerde activiteiten zijn door de polis gedekt. Daartoe is er op het secretariaat een vrijwilligersboek aanwezig. Personen, niet opgenomen in het nominatief vrijwilligersregister, nemen in principe onder eigen naam deel. Private initiatieven vallen onder de persoonlijke familiale verzekering van de vrijwilliger.

 

Elke vrijwillige activiteit wordt onbezoldigd en onverplicht verricht. De school voorziet in geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten.