Verslag vergadering ouderraad

Via onderstaande link kan u het verslag van de laatste vergadering van de ouderraad terugvinden: 

Verslag vergadering ouderraad 12 februari 2019