Verslag vergadering ouderraad

Verslag Vergadering Ouderraad 20 maart 2018

Aanwezig: Els, Directeur, Ellen, Kevin, Wim, Katrien , Nele, Rob, Juf Lisa, juf Tine, Melissa V, Melissa P, Isolde, Elle, Ingeborg, Karolien

Verontschuldigd: Bram, Machteld,

 • Opmerkingen vorig verslag.

Geen opmerkingen bij het verslag.

 • Mededeling

We hebben een nieuwe voorzitster. Karolien, mama van Jeff, Julie en John heeft aan Els laten weten dat ze deze taak op haar wilt nemen. Els doet een warme oproep aan iedereen om Karolien zoveel mogelijk te helpen en bij te staan waar nodig. Ook Els zal al haar kennis en ervaring met Karolien delen, dit zal plaatsvinden na het lentefeest. Iedereen heeft de kandidatuur ook goedgekeurd en zijn laaiend enthousiast!

 • Evaluatie openklasdag van 17 maart.
  Ondanks de koude, de sneeuw en de openklasdag in Overslag was de openklasdag terug een succes , hele positieve reacties van ouders die hebben geleid tot inschrijvingen van nieuwe kleutertjes. Ook waren er enkele ouders aanwezig uit Sint-Kruis-Winkel waar de school sluit per 01/09/2019. Het was een plezier om de hele school te zien samenwerken voor dit mooie project.
  Een welgemeende dank je wel aan iedereen zowel voor als achter de schermen. Wim stelde wel nog voor om de insectenhotels af te laten werken door de leerlingen.
 • 48 ste Editie Lentefeest 2018
  We zijn toe aan de 48ste editie en de laatste editie onder toezicht van Els.
  De motorrit is zo goed als rond en zal voor deel in Nederland gereden worden. Prijzen zijn niet veranderd, terug ontbijt aangeboden maar duidelijk op affiche vermeld op = op. Ontbijtkoeken zullen in diepvries van Melissa's zitten en Melissa V zal reeds een paar zakken afbakken op zondagmorgen zodat de eerste motard reeds kunnen eten, de rest zal worden gedaan in de tent door Katrien. We bedanken ook Bram en Steven die de sponsering op zich hebben genomen en schitterend werk hebben geleverd.

  Op woensdag zetten we de tent, Derry vraagt hiervoor wat extra mankracht, volgende namen werden opgegeven: Tom, Frederik, Rob, David, Frederik 2, Alexander. Els, Melissa en Karolien zullen dan ook de inschrijvingen doornemen.
  Er zal ook terug contact worden opgenomen met Marnix en Anja voor de elektriciteit. We stellen ook voor dat er iemand even meeloopt met Katrien betreffende de installatie van de toog, frigo's en tapinstallatie op vrijdag.

  We gaan ook terug bij diverse zelfstandigen langs voor sponsering. Voor 100 euro kan er reclame gemaakt worden in de tent het volledige weekend. Er werden nieuwe namen voorgesteld, Lijst is naar directie om te kijken of er geen dubbele sponsering is met motorrit e.d.

  Vrijdag tent voorbereiden en ook buffet klaarzetten in de refter!

Versiering wordt de leerlingen voorzien, er zijn ook een hele hoop vaasjes ter beschikking.
Zaterdag vanaf 9 uur aanwezig en vanaf 17u15 iedereen present voor de aftrap. Wie op voorhand wil eten kan dit doen. Zoals gemeld mogen de helpers drinken zonder te betalen. Vanaf 18u30 is iedereen welkom en kan er constant aangeschoven worden aan het buffet. We nemen terug het oude traject, binnen langs de kleuterklassen naar de refter, frietjes in de tent en naar hun plaatsen.
Voor de rolverdeling verwijs ik naar de lijst in Exel-bestand die zal worden doorgestuurd en deze zal ook worden opgehangen in de refter.

Voor het dessert keren we terug naar onze gewoonte: rijstpap ( Derry bestelt 9 l bij de melkboer), fruitsla ( Derry luistert bij de leverancier van groenten hoeveel hij vraagt) en we gaan terug massaal cake/crumble bakken. Volgende bakkers zorgen hiervoor: Elle, Melissa V, Isolde, Nele, Wim, Tine en Lisa.

Voor de bodega houden we hetzelfde concept als vorig jaar maar deze zal nu worden opengehouden in de nieuwe lokalen, in de turnzaal zal er kinderdisco zijn.
Er werd beslist om de prijzen aan te passen van de dranken en de cava zal Mas Pere rode etiketten zijn. Els zorgt voor 3 kartons. We stelden ook voor om dit jaar gin aan te bieden. Elle zou kijken voor glazen uit de kringloopwinkel. We vragen ook bij de brouwer om extra grote glazen voor de cocktails. Er staat ook nog sterke drank in de kast, dus best even oplijsten alvorens te bestellen. Elle zorgt terug voor de decoratie qua parasol e.d.

We zullen ook gebruik maken van de Jules klas om te eten en voor het dessert te maken. Juf Tine zorgt dat haar klasje 'lentefeest' klaar is. Els/Katrien verwittigt Alex dat er frietjes op voorhand moeten gebakken worden voor de helpers.

Al worden er vragen gesteld bij het nut van het flyeren, toch wil Derry dat we dit blijven doen, Juf Tine stelde voor om ook dit jaar naar Sint-Kruis-Winkel te gaan met ook op de sluiting. Derry was gewonnen voor dit idee en heeft daarom wat straten geschrapt om te flyeren. Het lerarenkorps zal hiervoor zorgen. Ook de bloemenwijk wordt geschrapt wegens ouder publiek en veel kinderen die in het dorp naar school gaan.

Er wordt nog even stil gestaan bij het motard gegeven op zondag. Vorig jaar was er heel veel commentaar omdat het heel onveilige situaties opleverde. We zouden proberen om het volk wat te spreiden, alleen moeten we een oplossing zoeken voor het friettentje van Alex, wegens gevaarlijk voor de kinderen. Er werd voorgesteld om een radarhekken te plaatsen.

 • Woord van de  directie
  in de loop van de volgende weken zal de diocesane begeleiding werken met de lln van 3/4/5/6 rond de nieuwe waarden die de school naar voor heeft geschoven. Indien dit een succes is zal hij dit ook uitbreiden naar een grotere groep leerlingen.
  Er wordt terug een zwerfvuilactie op poten gezet door de school. De kinderen vinden dit meestal heel leuk. Belangrijk is om de kinderen te sensibiliseren. Alles is voor handen om het vuil op te rapen. Isolde lanceert het idee om bordjes te zetten dat de Langeledeschool heeft opgeruimd.

 • Varia
  Kevin bedankt de directie en school voor het deelnemen aan de Bednet-actie. Zowel Kevin als de directie zijn heel lovend over de organisatie hiervan. Er wordt voorgesteld om Bednet te sponseren voor de volgende actie van Music for Live die de komende 3 jaar in Wachtebeke zal plaatsvinden.
  Melissa vroeg zich af of er iets aan de uren van het oudercontact kan gebeuren, voor ouders die full time werken is het niet altijd evident om naar het oudercontact te komen tijdens de schooluren. Juf Tine merkte op dat zij wel proberen rekening houden met broers en zussen en zoveel mogelijk laten aansluiten.

Volgende vergadering: 5 juni 2018 om 19u45