Schoolwebsite

Website school : www.langeledeschool.be

Onze school beschikt ook over een website. Hierop staan onder andere het schoolreglement, een maand- en jaarkalender, foto's van activiteiten en verschillende educatieve links.

Regelmatig worden er dus foto's van schoolevenementen op de website geplaatst.

Mocht u als ouder wensen dat uw kind niet op een foto staat, dan kunt u hiervan de directie schriftelijk op de hoogte brengen.

De zaken die op de website komen, worden met de nodige aandacht voor auteursrechten en respect voor de persoonlijke levenssfeer behandeld.

Niettemin kan het altijd gebeuren dat er een foutje, een onvolkomenheid of een lacune in de aangeboden informatie staat.

We wensen er nogmaals op te wijzen dat surfen op het internet, vooral voor kinderen, met de nodige zorgvuldigheid moet gebeuren. Als ouder hebt u hierin een beschermende, begeleidende en opvoedende rol.

Als kinderen in de klas op het internet gaan, dan gebeurt dit met de nodig zorg en aandacht en steeds onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de klastitularis.