Revalidatie - Logopedie

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

Na overleg met klas- en zorgleerkracht kan de school adviezen geven in verband met extra ondersteuning door logopedist, kinesist,... De ouders zijn vrij in hun keuze. Regelmatig overleg tussen de betrokken partijen is belangrijk. De duur van de afwezigheid voor revalidatie (na ziekte of ongeval of voor de behandeling van een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose) tijdens de lesuren bedraagt maximum 150 minuten per week.

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.
Na overleg met klas- en zorgleerkracht kan de school adviezen geven in verband met extra ondersteuning door logopedist, kinesist,… De ouders zijn vrij in hun keuze. Regelmatig overleg tussen de betrokken partijen is belangrijk. De duur van de afwezigheid voor revalidatie (na ziekte of ongeval of voor de behandeling van een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose) tijdens de lesuren bedraagt maximum 150 minuten per week.