Onderwijstaal

Positief engagement ten opzichte van de onderwijstaal van de school.

Dit engagement houdt in dat de ouders hun kind aanmoedigen om Nederlands te leren.