Verzekering

De kinderen zijn verzekerd, gedurende het toezicht van de leerkrachten of andere toezichters, voor hun fouten die ze doen aan anderen ( derden ), te wijten aan een onvoorzichtigheid of hun nalatigheid.

Voorbeelden:

 • Tijdens de praktijkles " Veilig met de fiets in het verkeer ", rijdt uw kind tegen een geparkeerde wagen
 • Uw kind verlaat de rij van de klas en steekt foutief de rijbaan over, waarbij een auto dient uit te wijken, waardoor deze tegen een gevel van een woning terechtkomt.

Elk schadegeval veroorzaakt door uw kind op de weg van én naar de school onder de verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid van de ouders ( * ) ( via uw familiale ).

Voorbeelden:

 • Bij het naar huis rijden / gaan steekt uw kind foutief de rijbaan over. Idem als hij tegen een geparkeerde auto rijdt.
 • Spelenderwijs gooit uw kind met steentjes over de vaart en daarbij komt dit steentje in de ruit van een auto terecht.

De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke letsels ( * ) door ongevallen, gedurende hun verblijf op school, tijdens de schoolreis, op de bus... en op de weg van én naar de school, op voorwaarde dat zij de normale weg en tijdsduur respecteren.

 • Op weg naar huis, raakt een fietsend kind tegen een kind, dat te voet naar huis gaat; beiden vallen en dienen verzorgd te worden.
  • Voor beide kinderen worden de medische verzorgingskosten terugbetaald.
   (de fout speelt geen rol om terugbetaling van medische kosten te bekomen)
  • De verantwoordelijkheid fietser / voetganger dient via uw familiale bewezen te worden ( zie hoger ) en blijft ten laste van de ouders.

( * ) Deze verzekering houdt in dat er terugbetaling van de medische kosten is voorzien; in geval van overlijden en een blijvende invaliditeit is er een kleine vergoeding voorzien.

Bij lichamelijke ongevallen speelt het géén rol of het kind in fout is of niet, de kosten worden overeenkomstig de schoolpolis terugbetaald.

De polis voorziet terugbetaling van de medische kosten nà tussenkomst van de mutualiteit. Vergeet niet daar ook een aangifte te doen. De papieren worden via de school aan de verzekering overgemaakt.


In geval van lichamelijk ongeval krijgt het kind een formulier mee naar huis dat door de geneesheer dient ingevuld te worden. Het kind of de ouders brengen dit zo snel mogelijk binnen op school.