Sponsoring en reclame

Op onze school wordt reclame en sponsoring door derden niet toegelaten. Enkel voor het lentefeest mogen er prijzen aan school worden geschonken.

Zij mogen echter de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. Ook enige vorm van wederdienst is hierbij niet toegelaten.

Af en toe worden er op school folders en flyers uitgedeeld. Dit gebeurt pas na goedkeuring door de directie. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de organisatie, de inhoud en de uitvoering van de aangekondigde activiteiten.

Het uitdelen dient enkel om de kinderen van de school te informeren over buitenschoolse en naschoolse zaken.