Samenstelling groepen

De indeling in klassen en de samenstelling van de leerlingengroepen vallen onder advies van de directie.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom

(bv. in de kleuterschool na een instapdatum ).