Rapporten

Per semester krijgen de leerlingen drie tot vier rapporten

De cijfers hierop zijn deze behaald bij toetsen die regelmatig worden afgenomen in de klas. Deze toetsen worden door de kinderen regelmatig meegebracht naar huis om door de ouders te worden gehandtekend.

Ook vragen wij uw bijzondere aandacht voor de beoordeling op leef- en werkhouding.