Gezondheid en hygiëne

Doordat kinderen in allerlei verbanden regelmatig met andere kinderen in aanraking komen, bestaat er blijvend een reële kans dat zij vroeg of laat eens met hoofdluis worden geconfronteerd.

Medicatie.

Wanneer je kind ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter of de ouder(s) dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat.

Formulieren hiervoor zijn op het secretariaat verkrijgbaar.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel.

 

Verspreiding hoofdluis tegengaan

Om verdere uitbreiding tegen te gaan is het van groot belang dat U tijdig de school verwittigt.

Van zodra de school hoofdluis vaststelt of een melding ontvangt, worden de kinderen van die klasgroep door de klasleerkracht of een verpleegkundige van het CLB gecontroleerd. Alle kinderen van de klas krijgen een brief mee naar huis zodat de ouders zelf hun kind(eren) nogmaals kunnen controleren en eventueel behandelen.
Geef de voorkeur aan een efficiënte behandeling van alle gezinsleden en vergeet zeker niet alle beddengoed, handdoeken, kledij, kammen, haarborstels,… te wassen of te isoleren !:

Kinderen met luizen mogen niet naar school komen, tot na bewijs van aangepaste behandeling. (Voor hoofdluizen gelden dezelfde maatregelen als bij besmettelijke ziekten.)