Toelichting

Wij verwijzen voor prijzen naar onze bijdragelijst in de infobrochure. Deze uitgavenlijst is gebaseerd op het vorig schooljaar. Er kunnen zich dus wijzigingen voordoen. Alle prijzen zijn in overleg en met advies in de vergadering van de schoolraad van 2015 goedgekeurd.

 

 

Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen

 

In het kader van de eindtermen (lagere) en de ontwikkelingsdoelen (kleuters) worden er culturele activiteiten, sportdagen en studie-uitstappen georganiseerd met een gemiddelde van twee activiteiten per trimester. Naargelang de aard, de bestemming en de verplaatsingsmogelijkheden kan de kostprijs, door de ouders te betalen, variëren van gratis tot maximum 24 euro (lagere) en 16 euro (kleuters) per activiteit.

 

Richtprijzen

 

Deze lijst is niet limitatief en deze bedragen zijn een richtprijs, gebaseerd op activiteiten tijdens het schooljaar 2014-2015. Prijzen zijn afhankelijk van vervoerskosten, inkom, gidsen, dranken, aantal deelnemers,...

 

Maximumfactuur

 

Het totaal van de verplichte zaken bedraagt voor een leerling in de lagere school € 85. Voor een leerling in de kleuterschool is dit € 45.  Indien dit bedrag overschreden wordt, past de school bij.

 

Maandelijks

 

  • Uw kind krijgt bij het begin van de maand de rekening van alle te betalen zaken van de voorbije maand mee.
  • Om heel wat praktische redenen wordt het liefst met domiciliëring gewerkt.

 

Betalingswijze

 

Contante betalingen kunnen enkel nog in uitzonderlijke omstandigheden.

Mocht om één of andere reden de aangeboden domiciliëring door uw bank worden geweigerd, dan ontvangt u van ons steeds een bericht. Daarin wordt u verzocht om het voor die maand verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk via overschrijving te betalen. Een saldo dat na herinnering en zonder afspraak met de directie toch nog blijft openstaan, wordt automatisch aan een volgende factuur toegevoegd. Mocht dit bedrag 250 euro overschrijden, dan kunnen er bestelde zaken geweigerd worden en eventueel juridische stappen ondernomen worden.

 

We rekenen echter op uw medewerking om dit te vermijden !

 

U kan voor eventuele vragen bij de afrekening steeds contact opnemen met de leerkracht of de directeur.

  • Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. Een vraag om de schoolrekening te splitsen wordt per afzonderlijk kind door de directie bekeken en kan door praktische problemen geweigerd worden. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

 

Moeilijkheden met betalen

 

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Voor elk individueel probleem zal er een individuele oplossing gezocht worden. Een afbetalingsplan kan dan worden opgemaakt. Gemaakte kosten kunnen niet afgewenteld worden op andere ouders.

 

Korting

 

Vanaf drie betalende kinderen wordt er, aan het derde en eventueel volgende kinderen, voor de prijs van de schoolreis, een korting van 25 % toegekend.