Schoolmateriaal

Basisonderwijs moet voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Het is niet aanvaardbaar dat ouders omwille van hun krappe financiële situatie zoon of dochter niet naar de school van hun keuze kunnen laten gaan.

Daarom stelt de minister dat alles wat in de strikte betekenis te maken heeft met het bereiken van de eindtermen (voor het lager onderwijs) of het nastreven van de ontwikkelingsdoelen (voor het kleuteronderwijs) kosteloos moet zijn. Dat wil zeggen dat wij als basisschool bepaalde zaken niet meer mogen verrekenen in uw schoolrekening. Het gaat onder andere om schrijfgerief, tekengerief, knutselmateriaal, handboeken, meetmateriaal, passer, atlas...

 

Wil dit zeggen dat u volgend jaar geen schoolrekening meer krijgt ? Toch niet. De minister erkent dat scholen nog vele andere activiteiten ontwikkelen die niet met de strikte eindtermen (zeg maar minimumdoelen) te maken hebben. Denk hierbij aan schoolzwemmen, museumbezoeken, schoolreizen. Of diensten waarop u als ouder toch rekent, en hiervoor wil betalen : opvang, maaltijden,...

Onze school zal u hiervoor wel een schoolrekening kunnen maken. Over die zaken hebben we immers afspraken gemaakt met de schoolraad. De school kan immers niets gratis doen : we moeten die zaken ergens aanrekenen.

Voor alles wat uw kind nodig heeft op school aan zal de school zelf zorgen :

  • schrijf- en tekengerief en knutselmateriaal
  • kleurpotloden, stiften, gom, potloodslijper
  • meetlat, geodriehoek, passer, schaar
  • atlas, woordenboek, rekenmachine
  • (ring)mappen

Uw kind heeft enkel een boekentas nodig. Al het persoonlijk schrijf- en tekenmateriaal mag thuis blijven om daar te gebruiken ! In de klas worden enkel de door de school aangeboden zaken gebruikt. Enkel als uw kind in de studie blijft, mag het zijn persoonlijk schrijfmateriaal in de boekentas meebrengen.

Wij vragen om daar zorg voor te dragen, iets wat in onze huidige maatschappij niet meer zo vanzelfsprekend is. Ook in de kleine dingen kunnen en willen wij respect opbrengen voor ons leefmilieu.

Het aangeboden schoolmateriaal (behalve passer, rekenmachine, woordenboek en atlas) mag ook thuis, voor het schoolwerk, gebruikt worden. Als dit echter, tijdens het schooljaar, verloren geraakt of opzettelijk wordt beschadigd, zal dit volgens de geldende aankoopprijs aan de leerling aangerekend worden.