Toelichting

Wij verwijzen voor prijzen naar onze bijdragelijst in de infobrochure. Deze uitgavenlijst is gebaseerd op het vorig schooljaar. Er kunnen zich dus wijzigingen voordoen. Alle prijzen zijn in overleg en met advies in de vergadering van de schoolraad van 2015 goedgekeurd.

 

Lees meer: Toelichting

Kosten verplichte activiteiten

Richtprijzen zwemmen, schooluitstappen en turnmateriaal

Lees meer: Kosten verplichte activiteiten

Vrijblijvende kosten

Opvang, drankjes, maaltijden, fruit en andere vrijblijvende kosten.

Lees meer: Vrijblijvende kosten

Schoolmateriaal

Basisonderwijs moet voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Het is niet aanvaardbaar dat ouders omwille van hun krappe financiële situatie zoon of dochter niet naar de school van hun keuze kunnen laten gaan.

Lees meer: Schoolmateriaal