Opvang

Elke morgen van 7 uur tot 8 uur en op maandag van 16 uur tot 18 uur;

op dins-, donderdag- en vrijdag vanaf 15 u 40 tot 18 uur; op woensdag vanaf 12 uur tot 13 uur is er voor- of naschoolse opvang.

Indien een langere opvang noodzakelijk is, sluiten de kinderen aan bij de gemeentelijk georganiseerde opvang. Deze kinderen worden hier naartoe gebracht door de school. Neem hiervoor vooraf contact met de directie. Gebruikers van de voor- en naschoolse opvang respecteren het reglement :

*   De kinderen die zich ’s morgens tussen 7 uur en 8 uur op school bevinden maken gebruik van de voorschoolse opvang.

Alle kinderen die niet zelf naar huis gaan of afgehaald worden na school, worden verondersteld van de naschoolse opvang gebruik te maken.

* De vergoeding, vermeld in het schoolreglement, dient dan ook voor hen betaald te worden.*

* Het toezicht is verzekerd tot 18 uur (op woensdag tot 13 uur). De kinderen dienen ten laatste om 18 uur te worden afgehaald.

* Eventuele uitzonderlijke omstandigheden die een tijdige afhaling onmogelijk maken, dienen (liefst) vooraf aan de directie en/of aan de verantwoordelijke toezichtster gemeld te worden zodat een oplossing kan gezocht worden. Telefoon opvang : 0497/867. 064

* Indien kinderen tijdens de naschoolse opvang niet afgehaald worden, maar met eigen middelen naar huis moeten, dienen de ouders schriftelijk aan de verantwoordelijke te laten weten op welk ogenblik zij de school mogen verlaten.

* De kinderen die van de voor- en naschoolse opvang gebruik maken, zijn tijdens de hierboven vermelde uren gedekt door de verzekering.

* De kinderen dienen de verantwoordelijke te beschouwen als een opvoeder. We verwachten dat ze zich beleefd en gehoorzaam gedragen.

* De kinderen kunnen tijdens de opvang hun eigen koek, boterham of stuk fruit nuttigen. Drankjes zijn verkrijgbaar aan de in de school geldende tarieven. De drankjes worden op de schoolrekening genoteerd.

De vergoeding van de opvang bedraagt :     - voorschools tot 8 uur : € 1 - naschools tot 16 u 30 : € 1 - naschools tot 17 u 30 : € 2 

- naschools tot 18 u : € 2.5  - na 18 u : € 5 per begonnen half uur

* De kinderen worden ’s morgens naar de eetzaal gebracht.

* Bij goed weer spelen de kinderen op de speelweide en/of in de zandbak.

 * De kinderen mogen tijdens de naschoolse opvang gebruik maken van voetballen specifiek voor de opvang voorzien.

* De ouders die hun kind tijdens de naschoolse opvang komen ophalen, melden het vertrek aan de verantwoordelijke.

* Kinderen die op woensdag naar de gemeentelijke opvang ’t Meykevertje gaan, worden door onderwijzend personeel gratis met de auto naar daar gebracht. Dit dient tijdig aan het secretariaat gemeld te worden.

* Wie de eerste keer gebruik maakt van de gemeentelijke opvang dient zich minstens een week op voorhand te registreren. Informatie hierover is op het secretariaat verkrijgbaar.

De voor- en naschoolse opvang is fiscaal aftrekbaar. In de loop van de maand maart ontvangt u, wanneer alle rekeningen vereffend zijn, een fiscaal attest om bij de belastingaangifte te voegen.

üWie tijdens de naschoolse opvang zijn kind afhaalt, meldt dit aan de persoon die toezicht houdt en tekent bovendien het aanmeldingsregister af.