Middagverblijf

De kinderen kunnen hun boterhammen meebrengen. Als drank is er keuze uit  witte melk, fruitsap, water en soep.

Ook zijn er warme maaltijden verkrijgbaar. De bestellingen gebeuren ten laatste op vrijdag voor de daarop volgende week.

Bestelde warme maaltijden die niet geannuleerd worden, komen op de schoolrekening.

Het verzekeren van toezicht tijdens de middagpauze, na de maaltijd, behoort niet tot het opdrachtenpakket van de leerkrachten. Daarvoor wordt een ander bezoldigd persoon aangesteld die niet noodzakelijk in het bezit moet zijn van een pedagogisch bekwaamheidsattest. Schoolafspraken blijven ook dan gelden.