Het verdelen in zwemniveaus

De leerlingen worden in het begin van een nieuw schooljaar in groepen ingedeeld. Dit volgens de vorderingen van het afgelopen schooljaar, een behaald brevet of het volgens de begeleider ingeschatte zwemniveau.

Als de begeleider merkt dat een leerling op een niet-aangepast niveau zit, wordt het kind door de desbetreffende leerkracht bij een andere groep ingedeeld. Dit kan altijd bij het verlagen van het zwemniveau.

 

Er kunnen geen kinderen meer doorschuiven in de loop van een trimester. Alleen op de kinderen uit het plonsbad (watergewenning) kan een uitzondering gemaakt worden. Dit kan een besluit zijn van de begeleider naar aanleiding van het goed onder de knie hebben van de zwembewegingen.

 

Het overschakelen naar een hoger zwemniveau kan enkel :

  1. bij het begin van een nieuw trimester,
  2. na het behalen van een zwembrevet,
  3. als de begeleidende leerkracht van de zwemgroep van een hoger niveau vindt dat de desbetreffende leerling, door zijn/haar kunnen bij dat zwemniveau thuishoort.

 

Aan deze 3 voorwaarden moet voldaan worden om in een hoger zwemniveau terecht te kunnen.