Behalen van zwembrevetten

Enkel op het einde van het schooljaar kan er voor het behalen van een zwembrevet gezwommen worden.

De ouders van het kind, duiden via een inschrijvingsstrook aan voor welk brevet er gezwommen wordt. De begeleider kan een advies geven voor het brevetzwemmen.

 

Het niet behalen van het brevet geeft geen recht op het verkrijgen van een lager brevet.

 

De leerlingen leren zwemmen volgens de normen van de eindtermen van het lager onderwijs, gespecificeerd in het leerplan 'bewegingsopvoeding' van het basisonderwijs.