Algemene richtlijnen

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen.

 

Lichamelijk opvoeding

 

De leerlingen dragen een short en een T-shirt met het embleem van de school. Wel vragen wij witte turnpantoffels en/of sportschoenen mee te brengen.

 

Zwemmen

 

Aan de 3de kleuterklassertjes wordt de kans geboden om maandelijks aan watergewenning te doen.

 

De leerlingen van de lagere school gaan wekelijks zwemmen. Hierbij worden de leerlingen ingedeeld in niveaugroepen en per groep is er een begeleidster.

 

Zwemmen is gratis voor de leerlingen van het 3de leerjaar. Alleen kinderen met zware verkoudheden, huidziekten (wratten, schimmels) mogen op school blijven mits een schriftelijke mededeling van de ouders aan de betrokken leerkracht.

 

De andere leerlingen van de lagere school die deelnemen aan het georganiseerde school- zwemmen betalen hiervoor een onkostenvergoeding. Bij voorkeur dragen de meisjes een badpak en geen bikini.

 

Tijdsaanduiding

 

¨      De leerlingen van het eerste tot en met derde leerjaar gaan in het eerste en derde trimester wekelijks, op maandag, van 13 uur tot 14 u 25 zwemmen. Door de verplaatsing naar het provinciaal domein Puyenbroeck, ligt het uur van aankomst op school rond 14 u 45.

¨   De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar gaan tijdens het tweede trimester wekelijks zwemmen. Ook dit gebeurt op maandag van 13 uur – 14 u 45.