Algemene richtlijnen

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen.

Lees meer: Algemene richtlijnen

Materiaal en begeleiding

Welk materiaal heeft uw kind nodig om mee te gaan zwemmen ?

Lees meer: Materiaal en begeleiding

Afwezigheid bij het zwemmen

Wie niet mee zwemt, brengt een doktersbriefje of een briefje van de ouders mee.

Lees meer: Afwezigheid bij het zwemmen

Organisatie van het zwemmen

De kinderen worden in 6 verschillende niveaugroepen verdeeld :

Lees meer: Organisatie van het zwemmen

Het verdelen in zwemniveaus

De leerlingen worden in het begin van een nieuw schooljaar in groepen ingedeeld. Dit volgens de vorderingen van het afgelopen schooljaar, een behaald brevet of het volgens de begeleider ingeschatte zwemniveau.

Lees meer: Het verdelen in zwemniveaus

Behalen van zwembrevetten

Enkel op het einde van het schooljaar kan er voor het behalen van een zwembrevet gezwommen worden.

Lees meer: Behalen van zwembrevetten