Aanwezigheden

Wat betreft aanwezigheden  gaan zowel de school als de ouders een angagement aan...

Lees meer: Aanwezigheden

Middagverblijf

De kinderen kunnen hun boterhammen meebrengen. Als drank is er keuze uit  witte melk, fruitsap, water en soep.

Lees meer: Middagverblijf

Opvang

Elke morgen van 7 uur tot 8 uur en op maandag van 16 uur tot 18 uur;

op dins-, donderdag- en vrijdag vanaf 15 u 40 tot 18 uur; op woensdag vanaf 12 uur tot 13 uur is er voor- of naschoolse opvang.

Indien een langere opvang noodzakelijk is, sluiten de kinderen aan bij de gemeentelijk georganiseerde opvang. Deze kinderen worden hier naartoe gebracht door de school. Neem hiervoor vooraf contact met de directie. Gebruikers van de voor- en naschoolse opvang respecteren het reglement :

Lees meer: Opvang

Algemene richtlijnen

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen.

Lees meer: Algemene richtlijnen

Materiaal en begeleiding

Welk materiaal heeft uw kind nodig om mee te gaan zwemmen ?

Lees meer: Materiaal en begeleiding

Afwezigheid bij het zwemmen

Wie niet mee zwemt, brengt een doktersbriefje of een briefje van de ouders mee.

Lees meer: Afwezigheid bij het zwemmen

Subcategorieën