Instapdata

Kleuters vanaf 2,5 jaar tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen :

  1. de eerste schooldag na de zomervakantie
  2. de eerste schooldag na de herfstvakantie
  3. de eerste schooldag na de kerstvakantie
  4. op de eerste schooldag van februari
  5. de eerste schooldag na de krokusvakantie
  6. de eerste schooldag na de paasvakantie
  7. de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Kleuters die de leeftijd van 3 jaar reeds bereikt hebben, hoeven zich aan deze instapdata niet te houden.