Zoeken

Het bepalen van het AVI-niveau gaat veranderen.

Hoe het was.

Om het leesniveau van de leerlingen te bepalen hebben wij op onze school jarenlang gebruik gemaakt van AVI-toetsen. Dit waren kaarten met korte verhaaltjes die leerlingen hardop moesten lezen. De snelheid waarmee ze dat deden en het aantal fouten dat ze daarbij maakten, leverde een AVI-niveau op. Er waren negen niveaus, het laagste niveau was AVI-1 en het hoogste AVI-9. Ook leesboeken waren op AVI-niveaus ingedeeld. Dit had het voordeel dat iedere leerling boeken kon kiezen die op zijn of haar leesniveau waren afgestemd.

Verandering noodzakelijk.

De AVI-toetsen raken verouderd en zullen vernieuwd worden. Bij die vernieuwing wordt gebruik gemaakt van nieuwe ontwikkelingen.

Hoe het wordt .

Er zijn nieuwe leestoetsen ontwikkeld die op een wat andere manier het leesniveau van de leerlingen vaststellen. Bij deze nieuwe toetsen lezen de leerlingen stil voor zichzelf gedurende 6 minuten een verhaal. Daarin staat steeds dezelfde soort opgave: de leerlingen moeten uit drie woorden kiezen welk woord in de tekst past. De drie woorden waaruit de leerlingen moeten kiezen lijken qua vorm heel erg op elkaar, bijvoorbeeld ‘beestje - beekje - beetje’. Technisch sterke lezers zullen het juiste woord sneller en beter opmerken dan technisch zwakke lezers. Het aantal opgaven dat de leerlingen binnen een bepaalde tijd maken en het aantal fouten dat ze daarbij maken, bepaalt nu het nieuwe AVI-niveau. Er zijn twaalf nieuwe AVI-niveaus, die over het algemeen gekoppeld zijn aan leerjaren. AVI-M3 geeft bijvoorbeeld het leesniveau aan van de gemiddelde leerling halverwege groep 3 (de M staat voor Medio) en AVI-E3 het leesniveau van de gemiddelde leerling eind groep 3 (E staat voor Eind). AVI-E7 is dan het gemiddelde leesniveau eind groep 7.

Er zijn twee niveaus met een afwijkende aanduiding: AVI-Start, dat vooraf gaat aan AVI-M3, is voor de beginnende lezertjes. AVI-Plus, dat volgt op AVI-E7, geeft aan dat het leesniveau van de leerling boven het gemiddelde niveau van leerlingen aan het einde van groep 7 ligt. Uitgevers zullen voortaan ook deze aanduiding (de twaalf nieuwe niveaus) hanteren op hun boeken. Leerlingen kunnen dus ook in de nieuwe AVI-procedure boeken kiezen die op hun leesniveau zijn afgestemd.

Wat merkt u ervan.

- Allereerst wordt het leesniveau van uw kind in de nieuwe AVI-aanduiding weergegeven. Niet meer AVI-5 maar bijvoorbeeld AVI-E4 of AVI-M5.

- Mogelijk behaalt uw kind een iets ander niveau dan verwacht.

Vanwege de nieuwe methode waarmee het leesniveau van uw kind wordt vastgesteld, kan het resultaat een iets ander beeld geven van de leesvaardigheid van uw kind dan u gedacht had. Misschien valt het niveau wat lager uit dan verwacht. Dit betekent dan niet dat uw kind ineens slechter is gaan lezen of dat de school het niet goed gedaan heeft. De oorzaak ligt in het gebruik van de andere toetsmethode, waarbij naar iets andere aspecten gekeken wordt dan bij de oude methode.

Eigenlijk kunt u het oude AVI-niveau niet goed vergelijken met het nieuwe. Pas na een volgende afname volgens de nieuwe AVI-procedure kunt u echt zien of uw kind vorderingen heeft gemaakt.

- Ook in de meeste (openbare) bibliotheken en boekhandels zullen de boeken worden ingedeeld naar de nieuwe AVI-niveaus. Waar dit nog niet gebeurd is, kunnen medewerkers u helpen met het selecteren van boeken die nog zijn voorzien van een oud AVI-niveau, maar wel aansluiten bij het nieuwe AVI-niveau van uw kind. Zo kunt u altijd een passend boek vinden

 

AVI-omzettingstabel

Als je kind bv. niveau AVI 2 heeft, kan hij/zij AVI M3 of E3 aan.

AVI nieuw

AVI oud

AVI-start (S3)

1

AVI-M3

1-2

AVI-E3

2-3

AVI_M4

3-4-5

AVI-E4

4-5-6

AVI-M5

5-6

AVI-E5

6-7-8

AVI-M6

7-8-9

AVI-E6

8-9

AVI-M7

8-9->9

AVI-E7

>9

AVI-Plus

>9

De benaming van de leesniveaus is te lezen als:
M3 = midden groep 3 / eerste leerjaar     E5 = einde groep 5 / derde leerjaar

eerste leerjaar = groep 3; tweede leerjaar = groep 4; derde leerjaar = groep 5; vierde leerjaar = groep 6; vijfde leerjaar = groep 7.