Wanneer huiswerk en hoe lang ?

Alle kinderen van de lagere school krijgen huiswerk mee... maar er wordt gedifferentieerd !

Van de leerlingen van het 1ste leerjaar wordt verwacht dat zij

Ook van de leerlingen van het 2de leerjaar wordt verwacht dat zij:

De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar hebben:

De leerlingen van de 3de graad, die stilaan moeten wennen aan het middelbaar onderwijs, krijgen:

We voorzien een geleidelijke stijging van de tijdsduur naarmate de leerlingen in een hoger leerjaar zitten. Het is echter niet eenvoudig om een exacte schatting te maken van de gemiddelde werktijd.