Met onze school willen we actief meewerken in de strijd tegen klimaatverandering.
Als we ook in de toekomst gezond en fit willen blijven, is het belangrijk om nu actie te ondernemen.
Bossen helpen in de strijd tegen klimaatverandering vanwege hun CO-2-opname.
In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, organiseerde we op donderdag 1 december een boomplantactie.

Deze vond langs de Langelede in de buurt van de school plaats.
Volgende soorten werden aangeplant : eenstijlige meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, wegedoorn, hazelaar,
spork en lijsterbes.
Voor meer informatie over deze planten verwijs ik graag door naar https://www.plantvanhier.be/

De kinderen hebben genoten van deze activiteit, geniet van de sfeerbeelden.

Deel dit bericht