Van harte welkom!

Kinderen opvoeden en begeleiden op de weg van kleine peuter tot fijne volwassene.

Het is een opgave en een uitdaging die gezin en school samen moeten waarmaken.

We zouden blij en dankbaar zijn, mochten we deze weg samen met jullie bewandelen.

Als u kiest voor het onderwijs en de opvoeding op onze school,
dan zal ons gans schoolteam alles in het werk stellen
om de kansen te scheppen die kinderen nodig hebben
om zich evenwichtig te ontplooien.

U mag een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.

Beste ouders en lieve kinderen,
als ons schooltje u aanspreekt, aarzel dan niet
en neem contact op om een kijkje te komen nemen.

Je maakt best telefonisch een afspraak.

Zowel voor de lagere school als de kleuterschool zitten we nog niet aan onze maximumcapaciteit
en is elk kind welkom!

DE LANGELEDESCHOOL, WAAR ELK KIND HET VERSCHIL MAAKT!